در قند هندوانه

16 دی 1397 - 3:15
در قند هندوانه

بخش 1

ضعیف

بخش 2

ضعیف

بخش 3

ضعیف

بخش 4

ضعیف

بخش 5

ضعیف

بخش 6

ضعیف

بخش 7

ضعیف

بخش 8

ضعیف

بخش 9

ضعیف

راوی داستان این‌بویل است که هم زمان از دو سرزمین آی‌دث و کارگاه فراموش‌شده داستان در قند هندوانه را روایت می‌کند. آی‌دث همچون باغ عدن، بهشت یا اتوپیایی است که در آن ساکنینی سرشار از رضایت از زندگی یافت می‌شود. در آی‌دث سادگی روستایی و رضایت از زندگی در میان همه دیده می‌شود. افرادی که به شعوری فراتر از این سطح زندگی دست می‌یابند مرتد شناخته می‌شوند و سرانجام با خودکشی به زندگی خود پایان می‌دهد. این کتاب نمایانگر آرمان‌های انقلابی و تصورهای نسلی از مردم آمریکا است که در اعتراض و واکنش به جنگ و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا به سادگی طبیعت روی آورده بود.
تفسیرهای متفاوتی از این جهان وجود دارد برخی آی‌دث را بهشت و جهان پسارستاخیزی می‌دانند و از این رو مارگریت و راوی را نمادی از آدم و حوا می‌دانند و عده‌ای این جهان را همچون عهد عتيق اثیري می‌دانند. اتوپیای ناشناس و نادیده آی‌دث نمادی از بهشتی طبیعی است، کلیت کتاب در قند هندوانه نیز مانند کتاب عهد عتیق در سه فصل نگاشته شده است و به نظر می‌رسد محتوای آن نیز چون کتاب اصلی عهد عتیق براي آموزش و راهنمايي نگاشته شده است. موضوع داستان تجربه‌های زندگی کمونی در سال 1960 است. ارتباط طبیعت و تکنولوژی و نگاهی انتقادی به تمدن در داستان دیده می‌شود. هر آنچه در آی‌دث وجود دارد از قند هندوانه و عنصرهای طبیعی دیگری چون چوب کاج ساخته شده و سادگی، صمیمیت و رضایت از ویژگی مردمان آی‌دث است. برخی دیگر تفسیر آی‌دث را دهکده جهانی در مرحله پیشاصنعتی می‌دانند.
سبک و محتوای کتاب صوتی در قند هندوانه:
سبک نوشته‌های براتیگان در هر اثر با دیگر کارهای او تفاوت دارد، او در کتاب صوتی در قند هندوانه نیز فضایی خیالی ساخته و در سرزمین سورئال خود در مرز متن مدرن و پست‌مدرن قدم برمی‌دارد. در قند هندوانه از زبان اول شخص راوی بیان شده است، داستان بر اساس توصیف ذهنی و گاه عینی راوی در دو جهان متفاوت و حتی متضاد روایت می‌شود. تضاد این دو جهان در افرادی نمایان می گردد که در آن زندگی می‌کنند.
داستان کتاب در قند هندوانه را هم داستانی مدرن و هم داستانی پست مدرن می‌دانند. از ویژگی‌های نثر براتیگان در این اثر اهمیت داشتن عنصر خیال، عدم رعایت توالی زمانی و روایت غیرخطی داستان، عدم قطعیت معرفت‌شناختی‌ و ایجاد پرسش‌های بنیادین و هستی شناسانه را می‌توان نام برد. ارجاعات بینامتنی و به عبارتی فراداستان نیز در کتاب به وفور دیده می‌شود. ایجاد فضایی سورئال با استفاده از المان‌های داستان‌های سورئال در این کتاب مشاهده می‌شود. نوع و سبک نوشتن براتیگان سیال و روان است، او خود را به خط سیر زمانی داستان محدود نمی‌کند و مانند پرنده‎ای میان روایت‌های متفاوت خود در گردش است.
زبان براتیگان در این کتاب ساده است، او از زبانی بی‌پیرایه برای نگارش کتاب در قند هندوانه سود جسته است که ترکیبی ساده و دل‌نشین و بیانی میان زبان گفتار و نوشتار است، نثر سیال براتیگان در این کتاب نیز تکرار شده و مخاطب را با خود همراه می‌کند.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها