چرا خرگوش ها دم کوچکی دارند؟

4 خرداد 1398 - 4:10
چرا خرگوش ها دم کوچکی دارند؟

بخش 1

خوب

در روزگاران بسیار دور، تمساحی تنها در رودخانه زندگی میکرد.
حیوانات از ترس جرئت نداشتند به رودخانه نزدیک شوند.

یک روز تمساح گرسنه شد و تصمیم گرفت خودش را به ساحل رودخانه برساند تا چیزی برای خوردن پیدا کند.

خرگوشی که دم بزرگی داشت، در نزدیکی ساحل زندگی میکرد. او دنبال غذا، این طرف و آن طرف می پرید که ناگهان…هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها