چرا فیل ها از مورچه ها می ترسند؟

5 خرداد 1398 - 11:16
چرا فیل ها از مورچه ها می ترسند؟

بخش 1

خوب

در زمانهای قدیم، گروهی از فیلها در جنگلی زندگی می کردند.

آنها هر روز دسته جمعی به دنبال غذا می گشتند.

یک روز وقتی دنبال غذا بودند، بدون اینکه متوجه باشند، لانه مورچه ها را خراب کردند و به تعدادی از مورچه ها آسیب رساندند.

ملکه مورچه ها، وقتی مورچه های زخمی را روی زمین دید، با عصبانیت دستور حمله به فیل ها را صادر کرد.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها